Geodezja

Firma Kresbud wśród oferowanych usług budowlanych świadczy również usługi geodezyjne. Obejmują one przygotowanie map do celów projektowych zarówno w wersji tradycyjnej jak i numerycznej, map powykonawczych, map do celów prawnych, inwentaryzacje, podziały działek, rozgraniczenia działek, wznowienia granic, pomiary do celów realizacji jak tyczenie granic działek, budynków, dróg oraz wszelkich obiektów infrastruktury inżynieryjnej.

Nasze usługi geodezyjne cechuje wysoka precyzja, gdyż podczas prac współpracujemy z architektami, geologami, a także kierownikami budowy.